| Selamat Datang di Zona Integritas Polbangtan Malang |   | Selamat Datang di Zona Integritas Polbangtan Malang |

Visi & Misi

Visi

Menjadi Politeknik Pembangunan Pertanian Unggul dalam Menyiapkan Sumberdaya Manusia Pertanian yang Profesional, Mandiri, Berdaya Saing Untuk Mewujudkan Kedaulatan Pangan dan Kesejahteraan Petani.

Misi

  1. Menjalankan Tridharma Perguruan Tinggi.
  2. Mengembangkan Kelembagaan dan Program Studi Bidang pertanian sesuai kebutuhan sektor pertanian.
  3. Menyelenggarakan nilai kejuangan sehingga terbentuk sikap pembiasaan untuk beribadah, berakhlak mulia, belajar terus menerus, berkarya, bermanfaat dan bersahaja.
  4. Meningkatkan mutu sumberdaya pendidikan sesuai perkembangan ilmu pengetahuan dan teknologi terapan pertanian.
  5. Menjalin kemitraan dan jejaring kerjasama pendidikan.
    Mengoptimalkan sistem manajemen administrasi pendidikan.

Tujuan

Menghasilkan lulusan yang kompeten, profesional, mandiri, dan berdaya saing di bidang pertanian, perkebunan, dan peternakan, serta berjiwa pengabdian kepada bangsa dan negara.